Speciální stavby Most spol. s r.o., stavby, demolice-

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Oznámení o GDPR

                                DEMOLICE VELKÉHO ROZSAHU

                                        VÝSTAVBA PRŮMYSLOVÝCH CELKŮ

                                MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

 

Společnost Speciální stavby Most spol. s r. o. je ve své novodobé historii na trhu již od roku 1991 a čerpá z bohatých zkušeností:

 V oblasti demoličních prací kde se jedná zejména o železobetonové a ocelové konstrukce, mostní konstrukce, komíny a chladící věže. Dále demontáže elektrárenských a teplárenských kotlů, demolice sklářských van a jiné specifické demontáže.

V oblasti stavebních prací kde se jedná zejména o kompletní výstavbou průmyslových celků, nebo jejich částí, montáže ocelových konstrukcí, přestavbu sklářských van či energetických celků.

(podrobněji viz. nabídka prací)

 

Téměř na všech stavbách jsou práce prováděny v nepřetržitém měsíčním provozu (včetně dnů pracovního volna a svátků), kdy v 8 – 9 denních cyklech se střídají směny pracovníků. Díky směnovému provozu jsme schopni na určitý čas zajistit dle potřeb i nepřetržitý 24 hodinový provoz (využíváno zvláště při termínem limitovaných odstávkách výrobních provozů)

Ve Společnosti je vytvořen, dokumentován, uplatňován, udržován a trvale zlepšován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro následující činnosti spojené s:

  • Prováděním pozemních a průmyslových staveb,

  • Demolicí staveb a jejich částí,

  • Výrobou a montáží ocelových konstrukcí,

  • Silniční a motorovou dopravou nákladní – vnitrostátní, nakládání s odpady v rozsahu – manipulace a přeprava ostatních i nebezpečných odpadů, se zaměřením na stavební odpady,a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 pro všechny výše zmiňované činnosti, stávající provozovny a probíhající stavby. Oba tyto systémy jsou současně předmětem certifikace dle zmíněných mezinárodních norem.

Společnost má 147 vlastních kmenových pracovníků a dalších cca 28 kmenových pracovníků v dceřiné společnosti.

Roční objem prováděných prací se pohybuje kolem cca 500- 700 mil. Kč 

 

 

Vytvořil Václav Nocar, AZnet.cz